Obsługa kadrowo-płacowa

Masz pracowników na umowę o pracę? Zleceniodawców?  Uczniów? Jako spółka cywilna oferujemy także obsługę kadrowo-płacową. W razie potrzeby pomagamy w wypełnianiu dokumentów do Urzędu Pracy oraz PFRON.

Zobowiązujemy się do prowadzenia akt osobowych, sporządzania dokumentacji pracowniczej, sporządzania list płac, sporządzania deklaracji rozliczeniowych oraz wysyłki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.