Najczęstsze pytania

Klienci, którzy przychodzą do doradcy podatkowego najczęściej zadają wiele pytań dotyczących swojej sytuacji podatkowej i sposobów optymalizacji podatkowych. Poniżej przedstawiam zbiór pytań, które klienci często zadają doradcom podatkowym.

W tym miejscu podkreślę jednak, że pytania klientów są zróżnicowane w zależności od ich indywidualnej sytuacji podatkowej i potrzeb. Jako doradca podatkowy jestem w stanie udzielić im spersonalizowanych odpowiedzi i wskazać optymalne strategie podatkowe zgodne z obowiązującym prawem podatkowym.

u

Czy z faktury bez NIP odliczę VAT ?

Klienci często pytają o to, czy mogą odliczyć VAT z faktury bez numeru NIP. KIS wydał wiele interpretacji na ten temat korzystnych dla podatnika. Jeżeli dotarła do Ciebie faktura bez NIP skontaktuj się ze mną. Omówimy wspólnie wydane interpretacje podatkowe. Porównamy z Twoją sytuacją. Dla pewności możemy przygotować wspólnie wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tej sprawie specjalnie dla Ciebie. 

u

Kiedy korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe ?

Od 1 stycznia 2024 roku Rada Unii Europejskiej zgodziła się aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe. Od stycznia 2022 roku możemy już skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast w 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym. Wiąże się to z wystawianiem faktur sprzedaży ustrukturyzowanych w  formacie xml zgodnym ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

u

Jakie są moje obowiązki podatkowe?

Klienci często pytają o to, jakie są ich zobowiązania podatkowe, jakie dokumenty muszą zgłosić oraz jakich terminów muszą przestrzegać. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie. Wysokość oraz terminy zobowiązań podatkowych uzależnione są od formy prowadzenia działalności.

u

Jak mogę zmniejszyć moje podatki?

Klienci zazwyczaj pytają o możliwości legalnej optymalizacji podatkowej, aby zredukować swoje obciążenia podatkowe. Mogą prosić o informacje na temat dostępnych odliczeń, ulg podatkowych czy strategii planowania podatkowego.

u

Czy powinienem przekształcić moja działalność w spółkę?

Jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą, może zapytać o to, czy w jego przypadku warto założyć spółkę. Pytają również o konsekwencje podatkowe oraz obowiązki związane ze zmiana formy prowadzenia działalności.

u

Jakie dokumenty muszę zachować i przez jaki okres?

Klienci pytają o wymagane dokumenty, które muszą przechowywać w celach podatkowych oraz o okres, przez który powinni je przechowywać.

u

Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku sprzedaży nieruchomości?

Klienci często pytają o podatkowe implikacje związane ze sprzedażą nieruchomości. Interesuje ich czy mogą skorzystać ze zwolnienia zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości oraz jaką stawkę VAT zastosować.

u

Czy mogę skorzystać z ulgi podatkowej lub odliczenia?

Klienci mogą pytać o dostępne ulgi podatkowe lub odliczenia, które mogą zmniejszyć ich obciążenia podatkowe. Dotyczyć to może na przykład ulg dla rodzin, ulgi termoizolacyjnej lub ulg na powrót do kraju.

u

Jakie dokumenty muszę przedstawić w przypadku kontroli podatkowej?

Klienci pytają o to, jakie dokumenty i informacje powinni przygotować w przypadku kontroli podatkowej oraz jakie prawa i obowiązki mają podczas takiej kontroli.

u

Kiedy mogę skorzystać ze zwolnienia podatkowego w sytuacji otrzymania darowizny?

Klienci pytają o możliwość skorzystania z ulgi podatkowej za darowizny, czy to na cele charytatywne, kulturalne czy naukowe.

u

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Jaka forma opodatkowania będzie dla mnie najkorzystniejsza?

Klienci, którzy rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pytają o podatkowe implikacje związane z tym procesem, w tym o podatek dochodowy, składki ZUS, VAT itp.

u

Jakie są konsekwencje podatkowe związane z dziedziczeniem lub darowiznami?

Klienci mogą pytać o podatkowe implikacje związane z dziedziczeniem majątku lub otrzymaniem darowizny, takie jak podatek od spadku lub darowizny.

u

Jakiego rodzaju koszty mogę odliczyć w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Klienci pytają o możliwość odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem swojej działalności, takich jak koszty materiałów, wynagrodzenia pracowników, wynajem biura itp.

u

Kiedy musze opłacić ZUS od umów o dzieło lub umów zlecenia?

Klienci, którzy pracują na umowach o dzieło lub zlecenia, pytają o obowiązki podatkowe związane z takimi umowami, w tym o składki ZUS, podatek dochodowy itp.

u

Czy mogę uniknąć podwójnego opodatkowania?

Klienci, którzy mają dochody lub posiadają nieruchomości za granicą, pytają o możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania i jakie umowy międzynarodowe mogą pomóc w tym zakresie.

u

Czy powinienem zarejestrować się jako VAT-owiec?

Klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą pytać o korzyści i obowiązki związane z rejestracją jako podatnik VAT.

u

Jakie są zasady podatkowe dotyczące wynajmu nieruchomości?

Klienci, którzy posiadają lub planują wynajmować nieruchomość, pytają o podatkowe implikacje związane z tym procesem, w tym o podatek od najmu.

u

Czy pożyczkę od taty muszę zgłosić do urzędu?

Klienci często nie zdają sobie sprawy z obowiązku zgłaszania pożyczek do fiskusa. Chcą otrzymać informację w jakich przypadkach są do tego zobowiązani.