Tematy, w których pomagam:

Doradztwo podatkowe
› Zakładanie działalności
› Audyt akt osobowych
› Audyt księgowy
› Usługi księgowe
› Kadry-płace

Benjamin Franklin powiedział kiedyś: „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Jako młoda kobieta postanowiłam dokładnie zgłębić tę tematykę. Rozpoczęłam od studiowania podatków. I tak póki co zostało… Jak okazało się później w Polsce jest to dziedzina, którą należy zgłębiać przez całe życie, aż do śmierci. Ciągłe zmiany podatkowe, różnorodne interpretacje przepisów prawa podatkowego powodują, że w kontakcie z urzędami czujemy cały czas niepewność. Dlatego moją misją stało się wspieranie podatników oraz obrona ich interesów przed organami podatkowymi.

Na liście doradców podatkowych jestem wpisana pod numerem: 14259.

Moja oferta obejmuje także usługi księgowe oraz obsługę kadrowo-płacową. Szczegóły znajdziesz wybierając konkretną podstronę z menu. Zapraszam do kontaktu!

Umów konsultację online

Doradztwo podatkowe

Wybierz usługę:

Usługi księgowe / Obsługa kadrowo płacowa

Wybierz usługę:

Audyt księgowy

Wybierz usługę:

Audyt akt osobowych

Wybierz usługę:

Zakładanie działalności gospodarczej

Wybierz usługę:

Doradztwo podatkowe dla osób fizycznych

Ze względu na coraz większe skomplikowanie regulacji dotyczących rozliczeń podatkowych osób fizycznych, jako doradca podatkowy udzielam kompleksowego wsparcia w przygotowaniu rocznych rozliczeń podatkowych, także w przypadku osiągania dochodów ze źródeł zagranicznych oraz w sprawach związanych z ustaleniem rezydencji podatkowej w Polsce.

Klienci indywidualni mogą także liczyć na usługi:

 • pełne doradztwo podatkowe,
 • przygotowanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń podatkowych w przypadku dochodów osiąganych z umów o pracę, zlecenia uzyskiwanych od podmiotów z siedzibą za granicą,
 • doradztwo w zakresie wyboru najefektywniejszej formy zatrudnienia.

Przychody z najmu i sprzedaży nieruchomości

Wielu klientów zainteresowanych jest inwestycjami w nieruchomości ze względu na potencjalne zyski. Jednak sposób opodatkowania tych dochodów może mieć istotny wpływ na atrakcyjność takiej inwestycji. Jako doświadczony doradca podatkowy jestem w stanie pomóc w wyborze optymalnej metody opodatkowania, uwzględniając indywidualne cele biznesowe.

W zakresie nieruchomości oferuję:

 • Doradztwo podatkowe w zakresie wyboru formy opodatkowania dochodów z nieruchomości oraz przygotowanie niezbędnych zgłoszeń w tym zakresie.
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń dochodów z najmu zgodnie z wymogami podatku dochodowego oraz podatku VAT.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń przychodów z najmu lub dzierżawy.
 • Doradztwo podatkowe dotyczące zasad opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości, zarówno podatkiem dochodowym, jak i podatkiem VAT.
 • Przygotowanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości oraz doradztwo w zakresie dostępnych ulg podatkowych w tej dziedzinie.

Zapytaj doradcę podatkowego

 

 Chcesz poznać szczegóły mojej oferty,
w czym mogę Tobie pomóc,
jaki jest zakres cen,
skontaktuj się ze mną!

Napisz lub zadzwoń, jak Tobie wygodniej 🙂

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

5 + 1 =

Spadki i darowizny

Osoby fizyczne, które otrzymują nieodpłatnie rzeczy, pieniądze lub prawa majątkowe, z reguły podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Istnieją jednak przepisy, które przewidują różne zwolnienia i ulgi w tym zakresie.

Jako doradca podatkowy zapewniam kompleksowe wsparcie spadkobiercom i obdarowanym w tych kwestiach, oferując między innymi:

 • Doradztwo podatkowe dotyczące zasad opodatkowania spadków i darowizn.
 • Przygotowanie deklaracji podatku od spadków i darowizn.
 • Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do skorzystania z ulg w podatku od spadków i darowizn.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych związanych z podatkiem od spadków i darowizn.

Sukcesja biznesu

Jako doradca podatkowy wspieram także spadkobierców osób prowadzących działalność gospodarczą oraz samych przedsiębiorców w procesie ustanowienia zarządcy sukcesyjnego. Ponadto, proponuję doradztwo i pomoc w następujących obszarach:

 • Ocena potrzeby ustanowienia zarządcy sukcesyjnego oraz ustalenie zasadności takiego rozwiązania.
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jako alternatywne rozwiązanie wobec ustanowienia zarządcy sukcesyjnego.
 • Analiza skutków prawnych i podatkowych związanych z ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego.
 • Pomoc w zakończeniu obowiązków zarządcy sukcesyjnego.

Dodatkowo, doradzam również w kwestiach związanych z planowaniem sukcesji w przedsiębiorstwach o strukturze kapitałowej. Mogę pomóc w przygotowaniu i wdrożeniu zmian w strukturze firm, mających na celu zapewnienie sukcesji, włączając w to rozwiązania dedykowane dla Fundacji Rodzinnych.